DAGLICHTBEREKENINGEN

Wij beoordelen aan de hand van het Bouwbesluit, afdeling 3.11 Bouwbesluit en de NEN 2057 of de daglichtopeningen voldoende zijn of dat er aanpassingen nodig zijn in het ontwerp.

Daglichtberekeningen2018-06-29T02:43:47+02:00

Daglichtberekening

Wij beoordelen aan de hand van het Bouwbesluit, afdeling 3.11 Bouwbesluit en de NEN 2057 of de daglichtopeningen voldoende zijn of dat er aanpassingen nodig zijn in het ontwerp.

Voor het opstellen van de daglichtberekening worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per vertrek volgens het bouwbesluit
 • Het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per vertrek volgens NEN 2057 en het toetsen op verblijfsgebied
 • Wij geven aan welke maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de gestelde eisen.

 

daglicht

Stappenplan volgens de NEN 2057

De equivalente daglichtoppervlakte wordt bepaald door achtereenvolgens de volgende stappen te doorlopen:

 1. Het gebouw is gedeeld in gebruiksfuncties.
 2. Het bepalen van de oppervlakten van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten.
 3. Zoek de minimale equivalente daglichtoppervlakte eis op in afdeling 3.11 Bouwbesluit behorende bij de gebruiksfunctie, verblijfsgebied en verblijfsruimte
 4. Het bepalen van welke lichtopeningen meetellen voor de equivalente daglichtoppervlakte.
 5. Berekening van de equivalente daglichtoppervlakte per verblijfsgebied en verblijfsruimte.
 6. Controleren van de berekende equivalente daglichtoppervlakte of die gelijk of groter is dan de equivalente daglichtoppervlakte eis uit het Bouwbesluit.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Onze eigenschappen

 • Goede service

 • 100% kwaliteit
 • Professionele meettechnici

 • Creatieve oplossingen
 • Doel gericht

 • Ruime ervaring