ENERGIELABEL MAATWERK

Per 1 januari 2008 moet een energielabel aanwezig zijn bij verkoop, verhuur en/of bouw in woningbouw en utiliteitsbouw. Dat bepaalt de Europese richtlijn EPBD van 4 januari 2003.

Energielabel Maatwerk2018-06-29T02:48:47+02:00

Energielabel woning

energielabelwoning

Per 1 januari 2008 moet een energielabel aanwezig zijn bij verkoop, verhuur en/of bouw in woningbouw en utiliteitsbouw. Dat bepaalt de Europese richtlijn EPBD van 4 januari 2003.
Nederland heeft de regels uitgewerkt in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) en de daarop gebaseerde Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG).
Per 1 januari is een aangepaste REG van toepassing.
Hier vindt u de volledige teksten.

 

Voorpagina
Energielabel woning

Hier ziet u de energielabelklasse van de woning, in dit geval energielabelklasse D. Als een woning in klasse G valt zijn er nog veel energiebesparende maatregelen mogelijk. Als een woning in klasse A valt betreft het een zuinige woning waar al veel maatregelen zijn uitgevoerd. De maatregelen die voor deze woning met een labelklasse D mogelijk zijn kunt u terugvinden onder ‘advies voor uw woning’ op de volgende pagina.

Uw woning

Hier staat informatie over het type woning waarop het energielabel betrekking heeft. In dit geval betreft het een tussenwoning, aangeduid als “rijwoning – tussen”. Als twee woningen tot hetzelfde type behoren, kunt u de energielabelklassen met elkaar vergelijken. Dat is bijvoorbeeld interessant voor potentiële kopers van een woning. Als twee woningen niet tot hetzelfde type behoren, dan gaat een vergelijking van labelklassen niet op. Wel kunt u dan op basis van energiegebruik een vergelijking maken.
Naast de adresgegevens van de woning in de rechterkolom vindt u hier ook informatie over de opname van de woning terug. Daarnaast staan hier de gegevens van de gecertificeerd adviseur die het energielabel voor u heeft opgemaakt. Onderaan staat aangegeven of het label is afgegeven ten gevolge van de opname van een soortgelijke woning (bijv. bij twee of meer identieke tussenwoningen of -appartementen)
Het logo dat u in de rechterkolom ziet staan is het logo van de Europese Richtlijn over de Energieprestatie van Gebouwen. De EPBD is de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen op basis waarvan iedereen die na januari 2006 een woning bouwt, verhuurt of verkoopt, verplicht is om daar een energiecertificaat bij te leveren.

Standaard energieverbruik voor uw woning

Dit onderdeel bevat informatie over het jaarlijkse energiegebruik van de woning. Het energiegebruik wordt uitgedrukt in Megajoules (MJ) en uitgesplitst in elektriciteit, gas en warmte, al naar gelang het type installatie(s) dat in de woning aanwezig is. Op basis van het energiegebruik kunt u alle woningen met elkaar vergelijken. De opsomming beschrijft de randvoorwaarden die van toepassing zijn op het energiegebruik. Het energiegebruik is een weergave van de kwaliteit van de woning: de mate van isolatie en de energiezuinigheid van de installaties. Het zegt niets over hoe de woning gebruikt wordt (aantal bewoners, gedrag etc.). Daarom zal het energiegebruik op het energielabel altijd afwijken van hetgeen op uw energierekening staat.

Tweede pagina
Advies voor uw woning

Hier staan de verbetermaatregelen die geadviseerd worden om een verbetering in energielabelklasse te realiseren. Er zijn in totaal 13 verbetermaatregelen in het energielabel opgenomen. Bijvoorbeeld de toepassing van dubbel glas of de aanschaf van een zonnecollector, de isolatie van buitenmuren of de aanschaf van een HR Ketel. Welke maatregelen zichtbaar zijn hangt af van hetgeen u zelf al in uw woning heeft gerealiseerd. Heeft u het dak van uw woning al geïsoleerd, zoals in dit voorbeeld het geval is, dan staat deze verbetermaatregel er niet bij. In het nieuwe energielabel is per geadviseerde maatregel ook een korte toelichting opgenomen.

Derde pagina
Bijlage

Hier treft u een nadere uitleg aan van de energielabelklasse en de energie-index. De energielabelklasse wordt bepaald op basis van de energie-index, dit is het berekende getal dat de energetische kwaliteit van het betreffende type woning aangeeft. Op basis van de energie-index wordt in de ’tabel’ (A++ t/m G) met een kleur aangegeven in welke energielabelklasse de woning valt. Anders dan op het voorblad is hier ook een A+ en A++ labelklasse inzichtelijk gemaakt voor zéér energiezuinige woningen. Onder de tabel wordt vermeld wat de energielabelklasse is én de energie-index.

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Recente berichten

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring