EP BEREKENINGEN

De EPG is anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG. Uiteraard zorgen wij er voor dat wij op tijd uw EPG berekeningen kunnen maken.

EP berekeningen 2018-06-29T02:37:49+00:00

Wat is de energieprestatienorm van gebouwen (EPG)?

De energieprestatienorm van gebouwen (EPG) is een nieuwe, overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. De EPG geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen:

  • woningen
  • kantoren
  • scholen
  • winkels
  • ziekenhuizen
  • zorginstellingen
  • logiesgebouwen
  • enz.

 

Nieuwe normen om te voldoen aan nieuwe ontwikkelingen

Het Nederlandse normalisatie-instituut (NEN) heeft de nieuwe norm op 15 april 2011 gepubliceerd. De EPG heeft daarbij het nummer NEN 7120 gekregen. Ook heeft de NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd, die allebei samenhangen met de EPG. Dit zijn:

  • de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125);
  • de ventilatienorm (NEN 8088-1).

 

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Ingangsdatum nieuwe normen

Vanaf 1 juli 2012 geldt de EPG (NEN 7120) als nieuwe norm voor het bepalen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Met de nieuwe energieprestatienorm kunnen de nieuwste technieken op het gebied van energiezuinig bouwen goed beoordeeld worden. De invoering van de EPG maakt het ook mogelijk de bepalingsmethoden voor nieuwbouw en bestaande bouw op elkaar af te stemmen.

Norm en software waren begin april 2012 beschikbaar en de marktpartijen kunnen ermee aan de slag om ervaring op te doen met de EPG. In juni 2012 zullen de gewijzigde regeling en het inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd worden. Tot 1 juli 2012 gelden de bestaande energieprestatienormen voor woningen (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916).

Alleen voor nieuwbouw

De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-publicaties gelden.

Verschil EPG en EPC

De Energieprestatie gebouwen (EPG) is anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG.
Uiteraard zorgen wij er voor dat wij op tijd uw EPG berekeningen kunnen maken.

EPG eerst alleen voor nieuwbouw, maar wij gaan alvast verder.

De EPG geldt alleen voor de nieuwbouw. Later zal de EPG ook gaan gelden voor bestaande gebouwen.
We gebruiken de EPG inmiddels bij renovatieprojecten. Dit is een soort “maatwerk”.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ? 2018-02-19T09:39:45+00:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ? 2018-02-19T09:39:17+00:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ? 2018-02-19T09:38:39+00:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Wat is het verschil tussen EPG en EPC ? 2018-02-19T09:36:43+00:00

De EPG is anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG.

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV

Recente berichten

Praktijkdag luchtdicht bouwen bouwstudenten ROC Friese Poort Sneek

februari 1st, 2017|

Thermodicht en BlowerTechnic doen metingen luchtdichtheid in Afrika

december 7th, 2016|

SKH reikt eerste persoonscertificaten uit voor luchtdichtheidsmeters

augustus 25th, 2016|