Koudebrugonderzoeken in het ontwerpfase

Op basis van bouwkundige details kan in ontwerpfase, door middel van een bouwfysisch onderzoek, worden gekeken of er sprake is van koudebruggen. Deze details worden dan vergeleken met referentiedetails.

Voor het uitvoeren van koudebrugberekeningen maken we gebruik van de beschikbare software van TRISCO in 2D en 3D,

Met deze berekeningen toetsen wij een ontwerp aan de bouwfysische eisen. Dit ter voorkoming van (inwendige) condensatie, waardoor uiteindelijk vochtproblemen kunnen ontstaan.

Koudebrug

Koudebrug 3D

Recente projecten