PHPP BEREKENINGEN

Bij het ontwerpen van een passiefhuis wordt gebruik gemaakt van het door het Passivhaus Institut (PHI, Duitsland) ontwikkelde rekenpakket PHPP berekeningen (PassivHaus Projectierungs Paket).

PHPP berekeningen2018-06-29T02:38:58+02:00

PHPP berekeningen

Bij het ontwerpen van een passiefhuis wordt gebruik gemaakt van het door het Passivhaus Institut (PHI, Duitsland) ontwikkelde rekenpakket PHPP berekeningen (PassivHaus Projectierungs Paket). Dit rekenpakket wordt gebruikt in aanvulling op de in ieder land verplichte methodieken voor de bepaling van de energieprestatie, die wordt vereist in nationale regelgeving. De internationale eis die aan passiefhuizen wordt gesteld is ook gedefinieerd in uitkomsten volgens de PHPP methodiek. In Nederland wordt voor toetsing aan bouwregelgeving de EPG- methodiek gehanteerd, die veelal van vaste normatieve waarden en correctiefactoren uitgaat. Het programma PHPP is daarentegen uitsluitend op fysische parameters gebaseerd en kent meer flexibiliteit in de invoer. Dit is erg gedetailleerd en de resultaten zijn uitgebreid. Om aan te tonen dat aan de eisen van een passiefhuis wordt voldaan, wordt de energiebehoefte van een passiefhuis bepaald met de PHPP rekenmethodiek. De eis die aan een passiefhuis wordt gesteld is dat de netto warmtevraag voor ruimteverwarming niet groter mag zijn dan 15 kWh (thermisch) per m2 per jaar, berekend volgens PHPP, en dat de totale primaire energievraag voor het totale energiegebruik in een woning niet meer mag zijn dan 120 kWh/m2. De eis aan een passiefhuis is daarmee eigenlijk een tweetrapsraket die zowel het gebouwgebonden als het huishoudelijk energiegebruik betreft. Bij de toetsing aan de EPG wordt uitsluitend het gebouwgebonden energiegebruik beschouwd.

Voor de passiefhuiscriteria ten aanzien van de ruimteverwarmingsvraag en het totale energiegebruik is een PHPP berekening benodigd. Het programma maakt daarmee een belangrijk onderdeel uit van de beoordeling (en certificering) van passiefhuizen. Deze PHPP- berekeningen kunnen wij voor u verzorgen.

De Stichting Passiefbouwen.nl geeft vanaf mei 2009 het Passiefbouwenkeur uit, gebaseerd op grotendeels vergelijkbare uitgangspunten en volgens de PHPP2009-NL rekenmethode (zie voor meer informatie www.passiefbouwen.nl).

PHPP berekeningen

PHPP berekeningen

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati