Klik hier om naar de vorige pagina BINNENMILIEU te gaan

Gemeten wordt onder andere de luchttemperatuur, de relatieve vochtigheid, concentraties kooldioxide  (CO2) en koolmonoxide (CO).

Kooldioxide (CO2)

Kooldioxide is een stof die in het lichaam wordt gevormd bij de verbranding van voedingsstoffen. Bij het uitademen verdwijnt de geproduceerde kooldioxide uit het lichaam. De concentratie kooldioxide loopt al snel op wanneer een ruimte niet of nauwelijks geventileerd wordt. Door kooldioxidemetingen kunnen we het binnenmilieu beoordelen. De kooldioxideconcentratie wordt weergegeven in parts per million (ppm) en geeft het aantal kooldioxidedeeltjes per miljoen luchtdeeltjes aan.

Met de luchtkwaliteitsmeter kunnen we de binnenlucht op te hoge concentraties kooldioxide en gevaarlijk koolmonoxide in de omgeving van verbrandingstoestellen controleren. Schadelijke concentraties koolmonoxide wijzen op problemen met het ventilatie-/afzuigsysteem of op lekkages.

Kooldioxide in huis is een maat voor de productie van kooldioxide in een ruimte en de ventilatie.

Kooldioxide in huis wordt met name geproduceerd door mens en dier in de ruimte en door koken op gas. Een hoge kooldioxide- waarde duidt dus op te weinig ventilatie in verhouding tot de productie van kooldioxide. De bronnen van kooldioxide in huis zijn vaak ook bronnen van stof, ziekteverwekkers en andere ongewenste stoffen. Ook de concentratie van bijvoorbeeld oplosmiddelen uit bouwmaterialen in een nieuwbouwhuis kan verhoogd zijn als er niet voldoende wordt geventileerd. De kooldioxide concentratie is dus ook een richtgetal dat aangeeft hoe het gesteld is met de algemene kwaliteit van het binnenmilieu.

Koolmonoxide (CO)

Een gasinstallatie in huis is in Nederland de belangrijkste oorzaak van koolmonoxidevergiftiging. Een kachel of een geiser moet bepaalde stoffen verbranden om voor warmte te zorgen. Wanneer deze stoffen – aardgas, hout of kolen – niet volledig verbranden, bijvoorbeeld omdat de geiser niet schoon is, ontstaat er koolmonoxide. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van koolmonoxide. Afgezien van het feit dat u door het inademen vergiftigd kunt raken, komt daar nog bij dat blootstelling aan lage concentraties gedurende lange tijd kan lijden tot bijvoorbeeld hersenbeschadiging.

Wat zijn nou de oorzaken:

  1. Verkeerde installatie van kachels en open haarden en een slechte afvoer als gevolg van lekken in afvoerbuizen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen.
  2. Een verkeerd geinstalleerd of defect gastoestel: gastoestel, geiser, cv – of combiketel. Het risico van een koolmonoxide vergiftiging wordt aanzienlijk vergroot wanneer het toestel ook nog in een kleine en slecht geventileerde ruimte staat. En als er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is.
  3. Verkeerde stookgewoonten. Bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders. Gas en olie zijn relatief schone brandstoffen. Bij een vervuilde schoorsteen komen de verbrandingsgassen ook in huis terecht. Brand is daarnaast een veel voorkomende oorzaak van een koolmonoxidevergiftiging.
  4. Vervuiling van de schoorsteen door vogelnesten, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan een verstopping geven. De verbrandingsgassen stromen dan rechtstreeks uw kamer in.