Maatregelen voor brandveiligheid

U moet maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

  • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
  • blusmiddelen;
  • uitgangen en vluchtroutes;
  • installaties voor verwarming en kookdoeleinden;
  • stoffering en versiering;
  • verlichtingsinstallaties en -toestellen.

 

Waar vindt u informatie en advies?

  • Voorschriften over brandveiligheid staan onder andere in het Bouwbesluit 2012.
  • Zoekt u een overzicht van wetten en regels die van belang zijn voor de brandveiligheid? Dat vindt u op Infopunt Veiligheid van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV).
  • Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn.