Koelhuizen

Koelhuizen bevatten vaak meerdere koelcellen. Op dit moment zijn grofweg twee typen koelhuizen en daarbij behorende celgroottes te onderscheiden:

• Kleine lokale koelhuizen (tellers)
• Grote centrale koelhuizen (bewaarbedrijven, veilingen)

Thermische omstandigheden in een koelcel

Door invloeden van buitenaf, zoals temperatuur, zonnestraling en luchtvochtigheid, zo veel mogelijk te beperken, is een flinke energiebesparing mogelijk. Ideaal is een volledig geconditioneerd klimaat, onafhankelijk van het buitenklimaat. Dit is mede te bereiken door de cel goed te isoleren, luchtdicht te maken.

Beperken van de koudeverliezen

Om de koudeverliezen te beperken zijn de isolatie, de luchtdichtheid en de reflectie van warmte van buiten het onderzoeken waard. Met een infraroodcamera en een luchtdichtheidstest is het relatief eenvoudig om leklucht en slechte isolatie op te sporen.

Maatregelen die vervolgens te nemen zijn:

• Aanbrengen van extra isolatie (in de cel of aan de buitenzijde)
• Aanbrengen van reflecterende dakbedekking met een coating of folie, mits het dak zich hiervoor leent
• Verbeteren van de luchtdichtheid door bijvoorbeeld het aanbrengen van duurzame kit
• Het minimaliseren van koudebruggen

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV