Passiefhuisnorm

Aangezien er steeds meer woningen volgens de passiefhuis-methode worden gebouwd, krijgen wij als bouwfysisch meetbureau steeds meer aanvragen om blowerdoortesten uit te voeren. Het passiefhuisconcept kan zowel bij nieuwbouw als bij renovatie van woningen een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale en Europese doelstellingen om energie te besparen in de gebouwde omgeving. Dat aantal zal alleen maar stijgen, omdat de EU in 2020 verlangt dat de woningbouw 20 procent van de energiereductie voor haar rekening neemt. In de buitendeur of raam wordt tussen de binnen– en buitenomgeving een drukverschil gecreëerd van 50 Pascal om de hoeveelheid weglekkende lucht te meten. Voor een passiefhuis moet een luchtdichtheid van de schil minimaal 0,6/h zijn bij een drukverschil van 50 Pa. Dit komt ongeveer overeen met 0,142 dm³/(s.m²). Door middel van een blowerdoortest kan worden aangetoond of die waarde haalbaar is in de buitenschil (luchtdichtheid) van het gebouw. Ontwerpen en bouwen volgens de passiefhuis- methode is gebaat bij bewijslast om in aanmerking te komen voor een certificaat. Een bouwer moet met meetgegevens kunnen aantonen dat de geëiste luchtdichtheid wordt gegarandeerd.

Passiehuisnorm

Passiehuisnorm

Een andere manier om de luchtdichtheid weer te geven is het aantal luchtvervangingen van de ruimte per uur. Wanneer in 1 uur alle lucht in de ruimte ververst is, is sprake van een waarde van 1. Een waarde van “luchtvervanging” van 0,6 of hoger wordt soms als criterium gehanteerd om naar lekken te gaan zoeken. De luchtverliezen worden berekend bij een drukverschil van 50 Pa: de n50-waarde. Passiefhuis-Platform stelt, in navolging van haar Duitse collega’s, een luchtdichtheidsgraad n50 van 0,6 h-1

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring