Aandachtspunten rieten daken:

De luchtdichtheid van de onderconstructie voor rieten schroefdaken is van zeer groot belang. Door een onvoldoende luchtdichtheid kan warme vochtige lucht de constructie in, met condensatie en rottend riet als mogelijk gevolg. Is de onderconstructie goed dampdicht (dus ook luchtdicht) en is tijdens de bouw goed en droog riet, droog verwerkt, dan zal de gesloten constructie op zich zelf zich goed gedragen en zal alleen de buitenste 3-5 cm nat worden bij neerslag.

Wanneer het binnen warmer is dan buiten, dan zal er in een verwarmd pand, onder het rieten dak een hogere dampdruk ontstaan dan buiten. In Nederland is dit met name in de herfst, de winter en het vroege voorjaar het geval. Onder invloed van dit drukverschil (diffusiedruk) zal vocht (woonvocht en in de eerste 2 jaar ook nog bouwvocht) in het pand naar buiten ‘gedrukt’ worden – ook door de dakconstructie en het rietpakket. De motor achter dit damptransport is het temperatuurverschil tussen binnen en buiten en het verschil in vochtigheid van de lucht. Is de onderconstructie onvoldoende dampdicht en/of is er te veel vocht tijdens de bouw in het pakket terecht gekomen, dan kan het dak in 3 tot 8 jaar vergaan of verstoffen (onder een algenlaag verstikken).

rietenkap

Rietenkap

Zie ook voor meer info over rieten daken: www.riet.com.

Recente projecten