Wat is contactgeluid?

Hierbij wordt een constructiedeel in trilling gebracht zoals bijvoorbeeld bij boren, traplopen, vloerlopen etc.

Bepalingsmethode: Onderzoek – metingen

In woningen, voornamelijk in appartementen, kunnen harde vloerbedekking problemen opleveren wat betreft geluidsoverlast. Omdat harde vloerbedekkingen steeds populairder worden is dit een toenemend probleem. De contactgeluidsisolatie kan verbeterd worden door het toepassen van een verende tussenlaag. Soms is de dikte (massadichtheid) van de bestaande vloer zo laag dat de verende tussenlaag erg dik moet zijn. De kwaliteit van contactgeluidsisolatie wordt gemeten volgens NEN 5077. Voor het meten van contactgeluid wordt gebruik gemaakt van een contactgeluidgenerator, in het vakjargon hamerapparaat genoemd. Het hamerapparaat is uitgerust met 5 stalen hamers die achtereenvolgens vanaf een hoogte van 4 cm boven het oppervlak worden losgelaten in een ritme van 10 slagen per seconde. Het hamerapparaat wordt gekalibreerd door de valhoogte van de hamers nauwkeurig af te regelen m.b.v. een bijgeleverd afstandshouder.

In de ontvangstruimte wordt ook de nagalmtijd gemeten om te compenseren voor, populair gezegd, de omvang en stoffering van de ontvangstruimte – die zijn namelijk mede van invloed op het geluid dat de contactgeluidgenerator daar produceert.

Bouwbesluit 2012

Het geluidsniveau voor contactgeluid is de Ico (bouwbesluit 2003); LnTA (bouwbesluit 2012).

LnT,A
Uit de hierboven beschreven meting kan een getal worden berekend om de contactgeluidsisolatie mee te beoordelen. De index voor contactgeluid voor woning scheidende constructies is de LnTA ten hoogste 54 dB. Een lagere LnTA betekent een betere akoestisch comfort. Deze eis van 54 dB is opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Het LnT,A geeft het geluidsniveau in een ruimte aan. Als het LnT,A afneemt, neemt het akoestisch comfort toe. Vuistregel: LnT,A moet worden omschreven als hoorbaar geluidsniveau. Hoe lager deze waarde, hoe minder je het geluid hoort als gevolg van bijvoorbeeld lopen over een vloer. Hier gaat dus de gedachtegang wel op dat als het LnT,A de 0 dB nadert, je ook bijna niets meer hoort.

contactgeluidReglement en controlemeting

In veel reglementen die voor bewoners van appartementen gelden zijn voorschriften opgenomen over de vloerafwerking om hinder door contactgeluid te voorkomen.

Recente projecten

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring