LUCHTGELUID METINGEN

Voor het opwekken van een geluidsveld in een ruimte ten behoeve van luchtgeluidsisolatie of voor controlemetingen aan de uitwendige scheidingsconstructie wordt gebruik gemaakt van een kunstmatige geluidsbron.

Luchtgeluid2018-06-30T17:59:46+02:00

Wat is luchtgeluid?

Hierbij wordt de lucht rechtstreeks in trilling gebracht zoals bijvoorbeeld bij praten en geluid uit luidsprekers. Ookal brengt deze luchttrilling bijvoorbeeld een wand in trilling, die dit vervolgens weer doorgeeft aan de achterliggende ruimte, dan nog is er sprake van luchtgeluid. De kwaliteit van een tussenmuur is de belangrijkste factor bij luchtgeluidsisolatie. Ook de omliggende constructie kan meedoen: geluid kan, door trillingen in vloeren en wanden, een scheidingsmuur passeren en, eenmaal daar voorbij weer als geluid tevoorschijn komen – dat noemt men flankerende overdracht.

Bepalingsmethode: Onderzoek – metingen

luchtgeluidVoor het opwekken van een geluidsveld in een ruimte ten behoeve van luchtgeluidsisolatie of voor controlemetingen aan de uitwendige scheidingsconstructie wordt gebruik gemaakt van een kunstmatige geluidsbron. Deze zal meestal bestaan uit een ruisgenerator (roze of witte ruis) met versterker en weergever(s). De kwaliteit van luchtgeluidsisolatie wordt gemeten volgens NEN 5077. Aan een zijde van de scheidingsmuur wordt op een hoog geluidsniveau ruis weergegeven en het geluidsniveau wordt aan beide zijde van de scheidingsmuur gemeten. Aan de ontvangstzijde wordt ook de nagalmtijd gemeten om te compenseren voor, populair gezegd, de omvang en stoffering van de ontvangstruimte – die zijn namelijk mede van invloed op het geluidsniveau in de ontvangstruimte. Uit de verschillen in geluidsniveau tussen beide vertrekken wordt per frequentiegebied, na correctie voor de nagalmtijd, uit de set van meetwaarden één getal berekend: de Ilu,k (bouwbesluit 2003); DnTA,k(bouwbesluit 2012).

Bouwbesluit 2012

DnTA,k
De index voor luchtgeluidsisolatie DnTA,k is een maat voor bescherming tegen het (lucht)- geluid van naburige ruimten. De index is zo bedacht dat een scheidingsmuur goed genoeg is als scheiding tussen woningen als de DnTA,k tenminste 52 dB bedraagt. De DnTA,k geeft het verschil aan in geluidsniveau en zal in het spraakgebruik vaak worden aangeduid als geluidsisolatie. Als het DnTA,k toeneemt, neemt het akoestisch comfort toe. Vuistregel is: hoe hoger het geluidsverschil, hoe beter de geluidsisolatie. Deze eis van 52 dB is opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Deze landelijk geldende wetgeving bevat voorschriften die een minimum niveau van bescherming tegen ongewenst geluid moeten waarborgen. Voor een echt goede bescherming tegen geluid, of dat nu van buiten, van de buren of vanwege installaties is, moeten hogere waarden worden aangehouden dan in het Bouwbesluit zijn aangegeven. Het Bouwbesluit maakt onderscheid tussen de eisen die gelden tussen woningen en eisen die gelden tussen vertrekken binnen woningen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Recente berichten