KENNISBANK - DUURZAAMHEID

Willen we wat bereiken op het gebied van duurzaamheid, dan vergt dat vernieuwingen op het vlak van materialen, producten en technieken.

Kennisbank2018-06-29T02:50:16+02:00

Duurzaamheid

Willen we wat bereiken op het gebied van duurzaamheid, dan vergt dat vernieuwingen op het vlak van materialen, producten en technieken. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Ook is het niet efficiënt als iedereen hetzelfde wiel uit gaat vinden. Bovendien, al zou je het willen, is het in de bouw vrijwel onmogelijk om kennis te beschermen: oplossingen zijn gemakkelijk te kopiëren, en als we iets ontwikkelen is het beter om samen te werken, kennis met elkaar te gaan delen.

Wij als onafhankelijk meet- en validatiebureau willen hier zeker aan meewerken. In de praktijk wordt de aannemer helaas nog te vaak op prijs geselecteerd, wat niet bevorderlijk is voor duurzaam bouwen. Er zijn echter wel veranderingen gaande. Bij aanbestedingen waar de meest economische aanbieding wordt geselecteerd, wordt wel steeds frequenter gekeken naar de kwaliteit van onder andere de gebouwschil en duurzaamheid. Op die manier wordt niet enkel de prijs, maar ook de kwaliteit gehonoreerd, en dat is goed nieuws als je daar werk van wilt maken. Projectontwikkelaars vragen om duurzame projecten of duurzame producttoepassingen en stellen hoge eisen omdat een energiezuinig gebouw beter te verhuren of te verkopen is. Dit bereiken we door goede concepten te ontwikkelen en te werken met verschillende disciplines en leveranciers, die elkaar versterken en aanvullen waar nodig. Hierdoor wordt een hogere kwaliteit gegarandeerd en de faalkosten zullen gaan dalen. Voor meer informatie hierover, ga naar de beschikbare onderwerpen en documenten. Mocht u kennis aan ons willen overbrengen, dan houden wij ons warm aanbevolen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring