BREEAM credit ENE 26

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is bedoeld om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken. Het stimuleren dat gebouwen worden gebouwd zoals ze zijn ontworpen en gerealiseerd met een zo laag mogelijke CO2 – emissie.

Voor extra informatie BREEAM ENE 26 – Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

BREEAM ENE 26

BREEAM ENE 26

Download 112.12 KB 873 downloads

Achtergrond en voordelen

De credit waarborging thermische kwaliteit gebouwschil heeft als doel het gebouw te ontwerpen en te realiseren met een zo laag mogelijke CO2 -emissie. Onderzoeken hebben aangetoond dat voor een juiste uitvoering van de gebouwschil de isolatie strak sluitend dient te worden aangebracht. Bij iedere opening in de isolatie reduceert plaatselijk de isolatiewaarde met 100%, dit straalt door in de directe omgeving. Bij een opening van 7 mm tussen isolatieplaten kan gesteld worden dat over een veel groter oppervlak plaatselijk de isolatiewaarde halveert. Bovendien zal bij een niet volmaakte of onvoldoende dampremming luchttransport worden vergemakkelijkt naar de koude buitenschil met inwendige condensatie tot gevolg. De warme lucht, die in aanraking komt met koude oppervlakken kan oppervlaktecondensatie veroorzaken. Dit kan leiden tot (ziekmakende) schimmelvorming. Als er een luchtlek van binnen naar buiten optreedt kan er, door convectie inwendige condensatie ontstaan. Warme lucht, die in aanraking komt met koude lucht, kan in de winter oppervlaktecondensatie veroorzaken tegen de buitenschil. Dit kan leiden tot houtrot, lekkage en ijspegelvorming waardoor de constructie kan worden aangetast. Als er over een aanzienlijke lengte (> 0,5m) tussen twee delen een stukje papier geschoven kan worden, kan dit al leiden tot onaanvaardbare hoeveelheden luchttransport. Een luchtspouw achter de isolatie van 5 mm ( z.g. valse luchtspouw) in combinatie met de luchtspouw vóór de isolatie kan de isolatiewaarde halveren.

Hoe toe te passen

Het is verstandig om in het programma van eisen en/of bestek op te nemen dat er in de opleveringsfase een thermografisch onderzoek en een luchtdoorlatendheidsmeting zal plaats vinden van het gebouw. Hiermee zal ook de aannemer op de hoogte zijn van het feit dat de betreffende onderzoeken plaats zullen vinden.
Let op dat het thermografische onderzoek word uitgevoerd conform de NEN-EN 13187 en de luchtdoorlatendheidsmetingen conform de NEN-EN 13829 / NEN 2686.

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring

Recente berichten