BREEAM credit HEA 13

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is bedoeld om de duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken.

Voor extra informatie BREEAM HEA 13 – Akoestiek

BREEAM HEA 13

BREEAM HEA 13

Download 182.43 KB 873 downloads

Achtergrond en voordelen

Door een goede geluidsisolatie en geluidswering het zo veel mogelijk voorkomen van geluidshinder en geluidsoverlast binnen een gebouw. Indien noodzakelijk terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau, waardoor een hoge mate van geluidcomfort binnen het gebouw wordt bereikt.

Hoe toe te passen

In de opleveringsfase van het gebouw wordt een geluidsmeting uitgevoerd conform NEN 5077 waarin wordt aangetoond dat de genoemde normwaarden daadwerkelijk worden gehaald.
Toelichting: Interpretaties van actuele versies van de Breeam-nl Nieuwbouw Beoordelingsrichtlijn.

In het Bouwbesluit 2012 is de eis t.a.v. geluidswering van gevels komen te vervallen voor kantoren. vooralsnog moet in de huidige situatie als referentie de eis in het Bouwbesluit 2003 worden aangehouden.
In de volgende versie van de BRL zal de huidige eis ten aanzien van geluidswering worden overgenomen.

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV