PASSIEF BOUWEN

Passiefbouw wil zeggen: dat gebouwen zeer goed geïsoleerd zijn, en de verwarmingsinstallaties voor ruimteverwarming minder energie verbruiken dan 15 kWh/m² per jaar. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van een isolatiepakket met een hoge Rc- waarde.

Passief bouwen2018-06-29T03:05:03+02:00

Passief bouwen

Passiefbouw wil zeggen: dat gebouwen zeer goed geïsoleerd zijn, en de verwarmingsinstallaties voor ruimteverwarming minder energie verbruiken dan 15 kWh/m² per jaar. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van een isolatiepakket met een hoge Rc- waarde. Dit is een compacte bouwmethode, een uitgekiende oriëntering, het op juiste wijze toepassen van glaspartijen (driedubbel), een uitstekende kierdichting, koudebrugvrij bouwen. Ook kan gebruik gemaakt worden van Passief bouwenzonne-energie, en een ventilatiesysteem met WarmteTerugWinningsunit (WTW). Het totaal energieverbruik van een passiefgebouw ligt vier keer lager dan een Nederlands nieuwbouw gebouw uit 2011 en stoot 54% minder CO2 uit. Een gebouw is pas officieel een passiefhuis als de nationale Passiefhuis Stichting zowel een ontwerpcertificaat als een uitvoeringscertificaat heeft afgegeven. Als controle- en ontwerpinstrument is hiervoor het PHPP- rekenprogramma ontwikkeld. De PHPP (PassiefHuis ProjecteringsPakket) berekent de jaarlijkse warmtevraag, het primaire energieverbruik en de koelbehoefte / oververhittingfrequentie. Na goedkeuring van de installatie- en bouwtekeningen en de PHPP- uitdraai door de nationale stichting krijgt het gebouw het ontwerpcertificaat toegewezen. Om het uitvoeringscertificaat te verkrijgen doet de nationale stichting na de oplevering van het gebouw een BlowerDoor-Test, waarmee gecontroleerd wordt of de luchtdichtheideis wordt gehaald. Ook controleert de stichting of het gerealiseerde gebouw overeenkomt met de invoer van het PHPP- computerprogramma. Als het gebouw de twee certificaten heeft behaald, dan is het officieel een passiefhuis. De forse energiebesparingen zorgen op langere termijn voor een terugverdieneffect van de gedane investeringen. Bij passief bouwen gaat het niet alleen over woningen, maar ook over scholen, kantoren, politiebureaus, distributiecentra, enz. Voor deze gebouwen moet uitgebreid gekeken worden naar de beschikbaarheid van de aanwezige thermische massa, en de vereisten voor de brandveiligheid.

Mogelijke maatregelen om tot een passiefhuis te komen met passief bouwen (bron vooral Pego Conceptlijn):

 • doel is gevels zonder “lekken”; het Duitse Passivhaus Institut eist een luchtdoorlatendheid 0,6 n50/h
 • extreem goede luchtdichting, met lange levensduur
 • gebruik passieve zonne-energie
 • voorkom temperatuuroverschrijding in de zomer (als gevolg van zontoetreding), bv. goede zonwering
 • hoge Rc’s (7-10 m2K/W) door een dichte gebouwschil
 • isolatie van kozijnen en deuren (U kozijn < 0,9 W/m2K)
 • isolatie van beglazing (U beglazing tussen 0,55 en 0,85 W/m2K)
 • geen koudebruggen (allerlei details zijn mogelijk te verbeteren, denk bv. aan de brievenbus)
 • balansventilatie met HR warmteterugwinning, DC-ventilatoren en geïsoleerde kanalen
 • minimale installatie voor ruimteverwarming (bv. luchtverwarming via ventilatiesysteem)
 • geïsoleerde warmwaterleidingen
 • compacte installatie voor ruimteverwarming (zonnegascombi, compacte warmtepomp o.d.)
 • reductie van huishoudelijk energiegebruik (zuinige apparaten en verlichting).

 

Bij een passiefhuis wordt niet geëist dat er in het geheel geen externe energie mag worden gebruikt zoals bij een nul-energie-woning.

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati