Bestaande bouw duurzaam

Luchtdicht Renoveren

Met de ambitie van Nederland om in 2020 energieneutraal te bouwen, wordt de luchtdichtheid en thermische isolatie van gebouwen de komende jaren belangrijker. Deze verduurzaming geldt niet alleen voor nieuwbouw maar zet zich ook door binnen de bestaande bouw. Dit omdat energielekke gebouwen gewoonweg geen optie meer zijn vanwege de alsmaar stijgende kosten van fossiele brandstoffen. Bovendien zal de waarde van woningen die slecht presteren, op energetische kwaliteit verder onder druk komen te staan. Het dichten van de kloof tussen de energetische kwaliteit van nieuwbouw en bestaande bouw, is de uitdaging voor vandaag en morgen.

‘Luchtdicht Renoveren’ stelt binnenklimaat voorop

‘Luchtdicht Renoveren’ is een kennisplatform dat ontwikkeld is vanuit de overtuiging dat alle bewoners en gebruikers van woningen en gebouwen recht hebben op een comfortabel, veilig en gezond binnenklimaat. Bij alle oplossingen en concepten die worden ontwikkeld voor het luchtdicht maken van de bestaande bouw moet het belang van de gebruiker daarom voorop staan. Een juiste aanpak van afdichten en ventileren verhoogt het wooncomfort, reduceert het energieverbruik en heeft een positieve invloed op de waarde van het gebouw. Bovendien draagt het luchtdicht maken van de bestaande bouw bij aan de ontwikkeling naar een duurzamer milieu.

‘Luchtdicht Renoveren’ richt zich op de onderwerpen luchtdichtheid en ventilatie binnen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het kennisplatform brengt bouwprofessionals bij elkaar, deelt informatie en toont inspirerende praktijkvoorbeelden zodat duidelijk wordt wat luchtdicht renoveren precies inhoudt en welke aanpak bij uiteenlopende situaties mogelijk is.

Op deze website kunt u blogberichten lezen, inspirerende praktijkvoorbeelden bekijken en relevante links opzoeken. Daarnaast is er een LinkedIn groep Luchtdicht Renoveren waar vragen kunnen worden gepost en er volop ruimte is om kennis en ervaring te delen. Via Twitter @luchtdicht blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voor meer informatie zie: www.luchtdichtrenoveren.nl

Recente projecten