SKH-PUBLICATIE 13-01 Luchtdichtheidsmetingen

NU BESCHIKBAAR SKH-PUBLICATIE 13-01 Luchtdichtheidsmetingen

SKH-PUBLICATIE 13-01 luchtdichtheidsmetingen, deze is door SKH opgesteld en vormt een onderdeel van de BRL 0905-1 Bouwsystemen voor energiezuinige woningen, woninguitbreidingen en/of woongebouwen en utiliteitsgebouwen.

Deze SKH-PUBLICATIE is op de website van SKH online gezet onder nummer 13-01 Luchtdichtheidsmetingen. SKH is een certificatie- en attesteringsinstelling.

Meer over dit document? Ga naar de website van SKH of download hier:

Publicatie 13-01 Luchtdichtheidsmetingen

Publicatie 13-01 Luchtdichtheidsmetingen

Dit document is tot stand gekomen vanwege de vele interpretaties wat betreft de metingen die verricht worden om de luchtdoorlatendheid (luchtdichtheid) van gebouwen te meten. De normen NEN 2686 en NEN-EN 13829 zijn niet allesomvattend waardoor deze interpretatieverschillen zijn ontstaan.

Er zijn verschillende soorten apparatuur te verkrijgen voor luchtdichtheidsmetingen maar allemaal met hetzelfde doel: Het meten van de luchtvolumestroom die door de schil naar binnen of naar buiten gaat door de luchtdruk met etappes te verhogen, c.q. te verlagen om vervolgens de volumestroom te kunnen registreren. Echter de richtlijnen die door verschillende meetbureaus gebruikt worden over hoe er gemeten moeten worden om inzicht te krijgen in de luchtdoorlatendheid van een gebouw is verschillend. Bijvoorbeeld welke ruimtes qua volume wel of niet meegenomen worden in de software en welke openingen dichtgezet moeten worden of afgeplakt. Duidelijkheid over hoe de metingen daadwerkelijke verricht zouden moeten worden is in Nederland niet eenduidig vastgelegd. In dit document zijn richtlijnen aangegeven die door meerdere bedrijven zijn goedgekeurd. Een leidraad waar een ieder die luchtdichtheidsmetingen verricht mee uit de voeten kan, om dit specialisme de erkenning te geven van betrouwbaarheid en kwaliteit wat betreft de kennis en kunde van u en uw bedrijf.

Opmerking:
De officiële term is luchtdoorlatendheid, veelal wordt gesproken over luchtdichtheid. In dit document worden beide termen gebruikt.

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring