Missie en ontstaan van Thermodicht

Thermodicht is ontstaan uit een jarenlange praktijkervaring en brede vakkennis in de bouwsector.
Wij hebben veel kennis op gedaan in het uitvoeringswerk. Daarnaast zijn wij meegegroeid en “up to date” in de complexe bouwregelgevingen. Samenwerking staat bij ons bovenaan, hieruit ontstaat uiteindelijk meer kwaliteit. Bij samenwerking moet men denken aan: provincies, gemeenten, architectenbureaus, aannemers en diverse gespecialiseerde bedrijven.
Wij hebben met volle overtuiging de weg ingeslagen in het meten van de luchtdichtheid van gebouwen met als doel, mee te werken aan een mooie en milieuvriendelijke wereld. Energie is duur en niet onuitputtelijk. Alleen luchtdichtheid is niet voldoende, wij vinden de gehele gebouwschil belangrijk. Vandaar dat onze “kwaliteitsmetingen” bestaan uit: luchtdichtheid, thermografie, binnenluchtkwaliteit, ventilatiedebiet en geluid. Bij al deze metingen wordt er getoetst aan het ontwerp van een gebouw, waarbij comfort, gezondheid en energiezuinigheid voorop staan.

Door de steun en samenwerking met BlowerDoor België en BlowerDoor GmbH Duitsland hebben wij onze kennis qua luchtdichtheid kunnen optimaliseren. Hierdoor is er een zeer goede wederzijdse samenwerking ontstaan. Onze buurlanden zijn reeds meer dan 20 jaren bekend met de materie luchtdichtheid. Ook in ons land wordt de laatste jaren onder andere de luchtdichtheid steeds belangrijker.

Besparen op energie wil niet zeggen, dat men aan luxe moet inleveren. Integendeel, een goede luchtdichtheid van een gebouw zorgt voor een beter leefklimaat en voor een lager energieverbruik, wat zowel ons als de consument en het milieu ten goede komt. Kortom al onze kwaliteitsmetingen dragen hier volledig aan mee.

Op onze website staat veel informatie omtrent “gezonde” gebouwen en hopen u hiermee meer wegwijs te maken in onze kwaliteitsmetingen en het doel hiervan.

Visie

Met de ambitie van Nederland om in 2020 energieneutraal te bouwen, wordt de luchtdichtheid en thermische isolatie van gebouwen de komende jaren belangrijker. Deze verduurzaming geldt niet alleen voor nieuwbouw maar zet zich ook door binnen de bestaande bouw. Dit omdat energielekke gebouwen gewoonweg geen optie meer zijn vanwege de alsmaar stijgende kosten van fossiele brandstoffen. Bovendien zal de waarde van woningen die slecht presteren, op energetische kwaliteit verder onder druk komen te staan. Het dichten van de kloof tussen de energetische kwaliteit van nieuwbouw en bestaande bouw, is de uitdaging voor vandaag en morgen.

Innovatie

Tegenwoordig komt er veel meer kijken bij bouwfysica: energiezuinigheid, comfort, warmte, vocht, detaillering en duurzaamheid. We voeren verschillende metingen uit en zoemen in met de nieuwste technieken om de kwaliteit van een gebouw nog meer te verbeteren. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als de upgrade van de bestaande bouw.

Services

Kwaliteitsmetingen in de bouw. Adviezen in detaillering voor een goede luchtdichtheid. Oplossingsgericht werken en meedenken.
Wij prefereren voor onze klanten korte lijnen. Adequaat binnen korte tijd reageren. Samen met de klant tot oplossing komen.