Thermodicht ontvangt één van de eerste keurmerken voor luchtdichtheidsmetingen van SKH

Achtergrondinformatie luchtdichtheidsmetingSKH luchtdichtheids keurmerk aan Thermodicht

Op initiatief van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen (NBvL, www.nbvl.nl)  is in samenwerking met  SKH een beoordelingsgrondslag 13-01 “luchtdichtheidsmetingen” opgesteld.
De eerste twee bedrijven “Thermodicht” van Herman Bos en “Raak Energie advies” van Marcel Nooijen  hebben in korte tijd het certificaat behaald.
Zowel het kwaliteitssysteem en de meting voldeden aan de uitgangspunten van de BGS 13-01.
Deze positieve beoordeling heeft geleid tot de uitgifte van de eerste twee SKH-keurmerken door SKH directeur Oscar van Doorn op het gebied van luchtdichtheidsmetingen.

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/ex-filtratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

De eisen m.b.t. de qv-10 waarden liggen over het algemeen vast in een EP-berekening die vervolgens wordt aangestuurd vanuit het Bouwbesluit met bijbehorende NEN-normen. Ook komt de qv-10 waarde steeds vaker voor in bestekken of in andere private regelingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Passief huis, BREEAM, enz.,

De SKH-Beoordelingsgrondslag 13-01 geeft aanvullende richtlijnen om te komen tot eenduidige uitvoering van de meting. Deze aanvulling was nodig omdat de bestaande (Europese) meetmethoden vastgelegd in de NEN 2686 en NEN-EN 13829 meerdere interpretaties mogelijk maakt.

In de beoordelingsgrondslag wordt heel praktisch een antwoord gegeven op vragen zoals het al dan niet dichtzetten van een afvoer voor een afzuigkap of het al dan niet afplakken van ventilatieroosters tijdens een luchtdichtheidsmeting.

Met de beoordelingsgrondslag is nu een uniforme meetmethode m.b.t. de uitvoering van de “Luchtdichtheidsmetingen” voor handen.“Gecertificeerde metingen voldoen aan deze uitgangspunten en er is geen ruimte meer voor een andere interpretatie”, aldus de trotse certificaathouders Herman Bos en Marcel Nooijen.

Beide certificaathouders voldoen als eerste aan deze beoordelingsgrondslag en kunnen deze metingen met SKH-keurmerk aanbieden.

Beide “luchtdichtheidsmeters” zijn eveneens lid van de Nederlandse Branchevereniging voor Luchtdichtheidsmetingen (NBVL).

Andere redenen voor het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen kunnen zijn:

  • Comfort voor gebouwgebruikers
  • het inzichtelijk maken van de luchtlekken (met behulp van bijvoorbeeld thermografie of rook);
  • het vaststellen van de ernst (en omvang) van de aangetroffen luchtlekkages;
  • het beoordelen van bouwschades (denk aan vochtindringing als gevolg van convectie);
  • het beoordelen van klachten zoals tocht, niet warm kunnen krijgen, enz.;
  • controlerenop/waarborgen van de kwaliteit van de schil van een gebouw.

 
De SKH-beoordelingsgrondslag 13-01 kunt u downloaden op www.skh.org.

By | 2015-10-20T06:58:25+00:00 november 9th, 2014|Laatste nieuws|