Thermografie

ITC_card_m

Met infrarood- thermografie kan de temperatuur van een object worden gemeten. Vooral de temperatuurverschillen van een gebouwschil kunnen met grote nauwkeurigheid in beeld worden gebracht met thermografie. Op basis hiervan kunnen onregelmatigheden worden vastgesteld met een thermografie meting.
Onze thermografen zijn minimaal level 1 gecertificeerd.

Thermografisch onderzoek conform NEN-EN 13187

Met een thermografisch onderzoek kunnen onvolkomenheden zoals isolatiegebreken, koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil efficiënt, op afstand (grote oppervlakken) en niet-destructief in kaart worden gebracht. De onderzoeksmethode is gebaseerd op het meten van variaties in warmteoverdracht door straling in het infrarood-deel van het spectrum (een scala van opeenvolgende kleuren). Hiermee kan de temperatuurverdeling aan de buitenzijde van een gevel in het stookseizoen nauwkeurig zichtbaar worden gemaakt. ( minimaal temperatuurverschil binnen en buiten 10 graden Celsius )

Om de gewenste temperatuurverschillen te verkrijgen moet het gebouw worden verwarmd en moet het onderzoek bij lage buitentemperaturen plaatsvinden. Verder kan het nodig zijn om bij het opsporen van luchtlekkages het gebouw op enige onder- of overdruk te zetten. De thermografische beelden worden vergeleken met de vooraf gemaakte inschatting van de resultaten (bijvoorbeeld toegepaste materialen, bouwsysteem, positie verwarmingslichamen, oriëntatie), waarbij rekening wordt gehouden met de actuele binnen- en buitenomstandigheden (temperatuur, drukverschil, wind).

De analyse van het thermogram moet door een deskundige worden uitgevoerd om verkeerde conclusies en daarmee onnodige maatregelen voorkomen en/of uit te sluiten.

fir warmtebeeld camera thermografie

flir T440BX

Voorbeeld foto’s