INSPECTIE EN LEKDETECTIE

Controle tijdens en na realisatie van de Thermische isolatie en luchtuitwisseling via naden en kieren (infiltratie) zijn bepalende factoren voor het energiegebruik van een gebouw in de gebruiksfase. Met de steeds hogere isolatiewaarden van de gebouwschil neemt de negatieve invloed van eventuele onvolkomenheden toe.

Inspectie en lekdetectie2018-06-29T02:09:45+02:00

Naden en kieren

Controle tijdens en na realisatie van de Thermische isolatie en luchtuitwisseling via naden en kieren (infiltratie) zijn bepalende factoren voor het energiegebruik van een gebouw in de gebruiksfase. Met de steeds hogere isolatiewaarden van de gebouwschil neemt de negatieve invloed van eventuele onvolkomenheden toe. Een te geringe thermische kwaliteit van de gebouwschil kan onder meer schimmelaantasting aan de binnenzijde van de constructie tot gevolg hebben. Luchtlekkages in de gebouwschil kunnen leiden tot tochtklachten, bouwschades, (bijv. door inwendige condensatie), en een vochtig binnenmilieu, (bijv. door luchtlekkages in de begane grondvloer).

Leidingen

Niet elke vochtige muur wordt veroorzaakt door een gescheurde pijp. Optrekkend vocht of binnendringend water als gevolg van de gebrekkige uitvoering van regen-en spoelwater afvoer kan vochtige muren veroorzaken. Vochtschade kan ook ontstaan door verstopte leidingen of onvoldoende doorstroming. Het is van belang dat de oorzaak van optrekkend vocht of waterneerslag in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gevonden met een warmtebeeldcamera. Hierdoor wordt voorkomen dat de schade zich nog verder zal uitbreiden.

Koudebruggen

Koudebruggen, een verbinding in de buitenschil (gevel, dak of vloer) van een woning/gebouw, zijn energieverspillers. Op plaatsen van koudebruggen kan vocht uit de lucht condenseren. Als gevolg hiervan ontwikkelt er schimmelgroei op deze plaatsen en loopt de gezondheid van de bewoners/gebruikers een groter risico. Thermografische/infrarood beelden bieden de noodzakelijke gegevens om schimmelvorming tegen te gaan of op te sporen, zelfs in verborgen hoeken en nissen van een woning/gebouw.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring