DEBIETMETINGEN

Bij ventilatiedebieten meten we de toevoer en/of afvoer. De metingen worden uitgevoerd conform de methode omschreven in NEN 1087 (zoals voorgeschreven in de BRL 8010).

Debietmetingen2018-06-29T02:30:14+02:00

Prestaties van het ventilatiesysteem

De volgende prestaties van het ventilatiesysteem worden met metingen vastgesteld met behulp van een drukgecompenseerde luchtdebietmeter. (Figuur 1 en 2)

Bij ventilatiedebieten meten we de toevoer en/of afvoer. Van alle lucht toe- en afvoerventielen in de woning is het ventilatiedebiet vastgesteld voor de verschillende standen van het ventilatiesysteem. Ook het debiet van een eventuele afzuigkap wordt gemeten in de hoogste stand. Deze is echter niet opgeteld bij de totale lucht afvoercapaciteit van het ventilatiesysteem van de woning. De metingen worden uitgevoerd conform de methode omschreven in de NEN 1087 (zoals voorgeschreven in de BRL 8010).

Het onderzoek heeft tot doel de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

  1. Wat zijn de meest voorkomende tekortkomingen aan het ventilatiesysteem (t.a.v. ontwerp, uitvoering, onderhoud en gebruik) in nieuwbouwwoningen met balansventilatie?
  2. Wat zijn de meest voorkomende tekortkomingen aan het ventilatiesysteem (t.a.v. ontwerp, uitvoering, onderhoud en gebruik) in nieuwbouwwoningen met natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging?
  3. Controleren van het inregelrapport van de installateur?
  4. Installatiegeluidsniveau, in de woonkamer, de hoofdslaapkamer en een eventuele tweede slaapkamer wordt het installatiegeluidsniveau gemeten in de verschillende standen van het ventilatiesysteem. Tevens is het achtergrondgeluidniveau gemeten (ventilatiesysteem uitgeschakeld). De meetmethode is gebaseerd op de methode BRL 8010.

luchtdebietmeter2

Recensies

“Het bouwen van energie neutrale woningen heeft ons gedwongen om zeer kritisch de details te ontwerpen.
En dat op een manier waarbij de praktische uitvoerbaarheid niet in het geding komt.

De Blowerdoortest en Thermografie leverde ons een bevestiging dat we met onze details op een goed niveau zitten.
Maar leverde ons eveneens informatie op voor optimalisatie, informatie over de zwakkere details.”

R. Smit • projectleider, FM Bouw BV

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati