Hieronder zijn voor de binnenmilieuaspecten ventilatiecapaciteit, luchtkwaliteit, thermisch comfort en installatiegeluid enkele belangrijke kenmerken opgesomd:

  • Ventilatiecapaciteit, o.a. de capaciteit van de ventilatie-unit, de capaciteit van gevelroosters, de aanwezigheid van overstroomvoorzieningen en inregeling van het ventilatiesysteem.
  • Luchtkwaliteit, o.a. de hygiënische staat van de ventilatie-unit, filters en toevoerkanalen, de plaats van de buitenluchtaanzuiging, de aanwezigheid van ‘kortsluiting’ (onbedoelde recirculatie van retourlucht) in het ventilatiesysteem en de regelmogelijkheden van het ventilatiesysteem.
  • Thermisch comfort, o.a. de aanwezigheid van een bypass op de warmteterugwinning ter beperking van oververhitting en de plaats van luchttoevoervoorzieningen ten aanzien van tocht.
  • Installatiegeluid, o.a. de plaats en montage van de ventilatie-unit, de aanwezigheid van geluiddempers, de wijze van installatie van de kanalen en vervuiling van het ventilatiesysteem.