Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (systeem C)

Bij een systeem voor natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer (Figuur 1) wordt vervuilde lucht mechanisch afgezogen op een aantal punten in de woning (in ieder geval in keuken, toilet en badruimte). Daardoor ontstaat onderdruk, waardoor door openingen in de gevel (meestal gevelroosters) vanzelf verse lucht van buiten de woning binnenstroomt. Via overstroomvoorzieningen (meestal een spleet onder de deur) kan de toegevoerde lucht naar ruimten waar de lucht wordt afgezogen stromen.

De meeste moderne systemen zijn voorzien van een meerstanden schakelaar, waarmee de bewoners de afzuiging zelf in een hogere of lagere stand kunnen instellen en hiermee de lucht toe- en afvoerhoeveelheid ofwel het debiet kunnen bepalen. Bij dit ventilatiesysteem komt toegevoerde lucht direct van buiten via gevelroosters de leefruimte binnen. Wanneer het buiten koud is en hard waait kan dit tot tocht leiden. Om het risico op tocht te beperken zijn zelfregelende roosters (winddrukgeregeld) beschikbaar, die zichzelf automatisch dichtknijpen wanneer er wind op de gevel staat.

mechanische_afzuigingFiguur 1

Principeschema van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (blauw/groen is luchttoevoer, bruin is luchtafvoer).

Recente berichten

Onze eigenschappen

  • Goede service

  • 100% kwaliteit
  • Professionele meettechnici

  • Creatieve oplossingen
  • Doel gericht

  • Ruime ervaring