Bouwbesluit eis

Tabel Minimaal vereiste capaciteiten Bouwbesluit voor nieuw te bouwen woningen.

RuimtenCapaciteitToe- en afvoer hoedanigheid
Verblijfsgebied• 0,9 l/s (3 m3/uur) per m2   vloeroppervlakte• minimaal 7 l/s (25 m3/uur)

• toevoer tenminste de helft
direct van buiten: de andere helft
via ander verblijfsgebied en/of verkeersruimte

• afvoer naar een ander verblijfs-
gebied en/of verkeersruimte (met uitzondering van keuken) of naar
buiten

Verblijfsruimte (woonkamer, slaapkamer, hobby- kamer e.d.)• 0,7 l/s (2,5 m3/uur) per m2vloeroppervlakte• minimaal 7 l/s (25 m3/uur)
Verblijfsruimte met opstelplaatskooktoestel (keuken)• 0,7 l/s (2,5 m3/uur) per m2vloeroppervlakte• minimaal 21 l/s (75 m3/uur)• afvoer van minimaal 21 dm3/s
direct naar buiten
Badruimte,al dan niet met toilet• minimaal 14 l/s (50 m3/uur)

• afvoer rechtstreeks naar buiten

Toiletruimte• minimaal   7 l/s (25 m3/uur)• afvoer rechtstreeks naar buiten