WATERDICHTHEID - NEN-EN 13051

Deze methode is bedoeld voor het vaststellen van eventuele waterlekkages in een gevel (geen classificatie van de waterdichtheid).

Waterdichtheid2019-06-05T19:21:25+02:00

Waterdichtheid – SprayBar

Achtergrond NEN-EN 13051 – waterdichtdichtheid

Betreft: Methode is bedoeld voor het vaststellen van eventuele waterlekkages in een gevel (geen classificatie van de waterdichtheid).

Principe: Een constante en specifieke hoeveelheid water, met een continue stroom, over/tegen de buitenzijde van een gevel, over een specifiek tijdsbestek terwijl er aan de binnenzijde gecontroleerd wordt op waterlekkage.

Apparaten:

 1. spraybar met nozzels op een afstand van max. 400 mm, met zelfde (vaste) richting
 2. voorziening welke zorgt voor een continue waterdruk tussen 2 en 3 bar, voor een constante stroom
 3. watermeter (ter bepaling van hoeveelheid water) met een nauwkeurigheid van 10%
 4. schoonwatertoevoer (spraynozzels mogen niet vervuilen tijdens de proef)

Testoppervlakken: De te testen geveloppervlakken dienen representatief te zijn voor de overige gevelvlakken

Voorbereiding:

 • Alle dichtingen in de gevel dienen representatief afgewerkt te zijn;
 • Alle opstakels voor de gevel aan de binnenzijde dienen verwijderd te worden zodat deze goed geobserveerd kan worden tijdens de test;
 • De spraybar dient op 250 mm van de gevel geplaatst te worden;
 • De positie van de spraybar dient zodanig te zijn dat de watersprays horizontaal en haaks op de gevel sprayen;
 • Bij meerdere metingen in eenzelfde gevel, dienen de te meten segmenten van onder naar boven worden gekozen

Testprocedure:

 • Water op het systeem – controle van een constante stroom voor 30 min – 5 liter per minuut per meter lengte spraybar – met een precisie van 10%;
 • Inspecteer de binnenkant van de gevel op lekkage – noteer de positie en tijd van lekkage vanaf start spraying;
 • Na afronding van de meting, inspecteer nog 30 minuten de gevel op lekkage

Annex A: wat te doen bij lekkage?

 • Als de bron direct kan worden geïdentificeerd, droog het gedeelte rondom de bron en plak hier een stuk tape tegenaan om verdere lekkage te voorkomen. Ga verder met de test;
 • Als de bron niet direct kan worden geïdentificeerd, stop de watertoevoer en wacht 15 minuten. Start vervolgens weer met waterspray op of direct onder de lekkageplek; als er geen lekkage meer ontstaat, ga dan verder met de test waar je geëindigd was.

Wanneer weer lekkage ontstaat, stop spraying en droog de plek waar de waterlekkage is ontstaan. Tape dit gebied af, en test weer 15 minuten. Herhaal dit zodra weer lekkage ontstaat. Als dit niet gebeurt, verwijder de tape om andermaal de lekkage vast te stellen (en dus de bron te identificeren)

Annex B: is bedoeld voor een meer grondiger methode; in combinatie met onderdruk (met behulp van een BlowerDoor) achter de te meten gevel

 • Onderdruk achter de gevel 50 Pa (constant) – e.e.a. volgens. Annex B;
 • Beproevingsduur 900 s (15 min);
 • Herhaling volgens Annex A bij lekkage, ook 900 s

Voorbeeld foto’s

Onze eigenschappen

 • Goede service

 • 100% kwaliteit
 • Professionele meettechnici

 • Creatieve oplossingen
 • Doel gericht

 • Ruime ervaring

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een bepaling van de luchtdoorlatendheid ?2018-02-19T09:39:45+01:00

Het doel van een luchtdichtheidsmeting is het kunnen vaststellen van de mate van infiltratie/exfiltratie door de gebouwschil en dit te toetsen aan de voor het betreffende gebouw geldende eisen.

Wat wordt met luchtdoorlatendheid bedoeld ?2018-02-19T09:39:17+01:00

Met luchtdoorlatendheid wordt bedoeld, de mate waarin de schil van een gebouw (door kieren en naden) bij een bepaald drukverschil lucht doorlaat.
Een lage luchtdoorlatendheid (ofwel: een hoge luchtdichtheid) wordt bereikt door een goed ontwerp, een juiste voorbereiding en zorgvuldige uitvoering.

Welke 4 soorten ventilatiesystemen zijn er ?2018-02-19T09:38:39+01:00

Systeem A: Natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem B: Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer;

Systeem C: Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;

Systeem D: Mechanische toevoer en mechanische afvoer, al of niet met warmteterugwinning en recirculati